Tom Stern
Tom Stern
Được biết đến với Camera
Phổ biến 10.209
Ngày sinh nhật 1946-12-16
Nơi sinh Palo Alto, California, USA
Cũng được biết đến như là Tom Stein, Thomas 'Iguana' Stern, Thomas E. Stern, Thomas Stern, Tom Stern ASC/AFC, Thomas Evans Stern, Thomas Evans Stern, ASC, AFC,